Skip to content

费率说明

This post is also available in: English (英语)

交易手续费
0.1% 交易手续费
想获得更大的交易手续费折扣?请参照库币开启持有KCS降低交易费率功能

充值手续费
免费

提现手续费
我们会根据每个项目具体的市场价格表现,及时调整其提现手续费和最低提现额度.

虚拟币种 提现费 最小提现量
BTC 0.0005 0.002
ETH 0.01 0.02
NEO Free 1
KCS 0.93 1.86
USDT 3.3 6.6
TMT 121.36 242.72
LALA 193.8 387.6
CS 5.15 10.3
DOCK 49 98
ETN 50 350
IHT 55.93 111.86
KICK 72.89 145.78
WAN 0.1 0.2
APH 3 25
BAX 1315.79 2631.58
DATX 331.13 662.26
DEB 94.34 188.68
ELEC 84.32 168.64
GO 0.01 1
IOTX 71.9 143.8
LOOM 11.7 23.4
LYM 73.96 147.92
MOBI 30 200
OMX 218.34 436.68
ONT 1 2
OPEN 90.91 181.82
QKC 22.28 44.56
SHL 55.62 111.24
SOUL 4 25
SPHTX 8 55
SRN 7.43 14.86
TOMO 1 2
TRAC 22.09 44.18
COV 3 10
DADI 13.55 27.1
ELF 4.41 8.82
MAN 5.36 10.72
STK 107.3 214.6
ZIL 37.4 74.8
ZPT 1 20
BPT 11.22 22.44
CAPP 179.21 358.42
POLY 6 12
TKY 10 2000
TNC 1 10
XRB 0.05 5
AXPR 66.76 133.52
COFI 156.74 313.48
CXO 33.56 67.12
DTA 471.7 943.4
ING 98.43 196.86
MTN 80.13 160.26
OCN 151.98 303.96
PARETO 263.16 526.32
SNC 37.57 75.14
TEL 1282.05 2564.1
WAX 8.61 17.22
ADB 467.29 934.58
BOS 1 5
HAT 0.5 50
HKN 1.7 3.4
HPB 0.5 5
IOST 116.28 232.56
ARY 59.52 119.04
DBC 1 5
KEY 191 382
GAT 357.14 714.28
PHX 1 2
ACAT 10 300
CV 1785.71 3571.42
DRGN 4.92 9.84
LTC 0.001 0.002
QLC 1 2
R 3.94 7.88
TIO 5 10
ITC 4.52 9.04
EXY 10.55 21.1
MWAT 44.52 89.04
AGI 17.16 34.32
DENT 525 1050
J8T 471.7 943.4
LOCI 46.34 92.68
CAT 485.44 970.88
ACT 1 100
ARN 1.9 3.8
BCH 0.0005 0.01
CAN 27.81 55.62
EOS 0.1 0.2
ETC 0.01 0.02
GAS Free 0.001
JNT 8.71 17.42
PLAY 113.12 226.24
CHP 144.51 289.02
DASH 0.002 0.004
DNA 3 20
EBTC 38.2 76.4
FOTA 58.96 117.92
PRL 1 10
PURA 0.5 1
UTK 22.47 44.94
CAG 8.07 16.14
GLA 4 50
SNX 11.47 22.94
SPF 91.74 183.48
TIME 0.29 0.58
ABT 5.62 11.24
BNTY 178.57 357.14
ELIX 35.39 70.78
ENJ 26 52
AIX 12.43 24.86
VET 100 200
AION 0.1 0.2
DAT 537.63 1075.26
QTUM 0.01 0.02
WTC 0.5 1
DGB 0.5 1
SNOV 219.3 438.6
BRD 3.7 7.4
AMB 7.41 14.82
BTM 5 10
MANA 12 24
RHOC 12.56 25.12
XLR 0.1 1
XAS 0.5 10
CHSB 87.26 174.52
UKG 20.93 41.86
POLL 4.03 8.06
FLIXX 30.18 60.36
INS 2.6 5.2
OMG 0.4 0.8
TFL 1.94 3.88
WPR 38.3 76.6
LEND 69 138
KNC 3.5 7
BCD 0.01 0.02
LA 11 22
ONION 0.1 1
POWR 7.5 15
SNM 22 44
BTG 0.001 0.002
HC 0.005 0.1
PBL 5 10
MOD 2 4
PPT 0.4 0.8
BCPT 13.4 26.8
GVT 0.15 0.3
HST 6.21 12.42
SNT 36 72
SUB 12.61 25.22
NEBL 0.01 0.1
CVC 9.8 19.6
MTH 27 54
NULS 0.01 0.02
PAY 2 4
RDN 2.7 5.4
REQ 26.2 52.4
QSP 34 68
BHC 1 1
CBC 38.64 77.28
AOA 32.47 64.94
EDR 20 130
DCC 387.6 775.2
ZINC 30 200
DAG 308.64 617.28
SUSD 2 15
OLT 155.28 310.56
XLM 0.01 21
ELA 0.1 0.8
EGT 1086.96 2173.92
CPC 47.21 94.42
DACC 2777.78 5555.56
ePRX 1000 1
UT 0.1 50
LOC 3 20
MVP 1515.15 3030.3
TRX 1 10
ZRX 2 4
DCR 0.01 0.02
USE 900 5000
BU 0.5 30
COSM 50 100
IOG 10 100
EDN 137.36 274.72
CRPT 5 20
USDC 1 15
MTC 28.74 57.48
META 96.9 193.8
TUSD 1.5 2.46
PAX 1.3 2.6
VNX 666.67 1333.34
PAL 110.86 221.72
STQ 684.93 1369.86
FTM 89.45 178.9
NANO 0.01 1
VTHO 21 42
ONG 0.1 1
EVX 2.5 5
POE 105 210
ETF 1 2
BCHABC 0.0005 0.01
BCHSV 0.0005 0.01
LSK 0.1 1
GMB 50 1000
GGC 0.01 0.2
OPQ 21.11 42.22
XRP 0.5 25
MKR 0.001 0.04
DAI 0.5 10
ONOT 1000 10000
AVA 5 100
TFD 100 900
XYO 100 1000
VSYS 10 100
GRIN 0.1 10
BTT 100 500
SOLVE 10 100